Informator                                          Izvod iz zakona

KRIVICNI ZAKON SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90, 54/90 i "Sl. listu SRJ", br. 35/92, 37/93 i 24/94)

 

NEOVLASCENA PROIZVODNJA I STAVLJENJE U PROMET OPOJNIH DROGA

Clan 245.

 (1) Ko neovlasceno proizvodi, preradjuje, prodaje ili nudi na prodaju, ili radi prodaje kupuje, drzi ili prenosi, ili posreduje u prodaji ili kupovini, ili na drugi nacin neovlasceno
 stavlja u promet supstancije ili preparate koji su proglaseni za opojne droge, kaznice se zatvorom od jedne do deset godina.
 (2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvrsilo vise lica koja su se udruzila za vrsenje tih dela, ili je ucinilac ovog dela organizovao mrezu preprodavaca ili posrednika,
 ucinilac ce se kazniti zatvorom najmanje tri godine.
 (3) Ko neovlasćeno pravi, nabavlja, poseduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstancije za koje zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga, kaznice se
 zatvorom od sest meseci do pet godina.
 (4) Opojne droge i sredstva za njihovo spravljanje oduzece se.

 

OMOGUCAVANJE UZIVANJA OPOJNIH DROGA

Clan 246.

 (1) Ko navodi drugog na uzivanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uziva on ili drugo lice, ili stavi na raspolaganje prostorije radi uzivanja opojne droge ili na
 drugi nacin omogucuje drugom da uziva opojnu drogu, kaznice se zatvorom od tri meseca do pet godina.
 (2) Ako je delo iz stava 1. ovog clana učinjeno prema maloletniku ili prema vise lica, ili je izazvalo naročito teske posledice, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do
 deset godina.
 (3) Opojne droge oduzece se.

 

OBAVEZNO LECENJE ALKOHOLICARA I NARKOMANA

Clan 65.

 (1) Uciniocu koji je ucinio krivicno delo usled zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da ce usled ove zavisnosti i dalje da vrsi
 krivicna dela sud može izreci obavezno lecenje.
 (2) Mera iz stava 1. ovog clana izvrsava se u ustanovi za izvrsenje kazne ili u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi. Vreme provedeno u takvoj ustanovi
 uracunava se u kaznu.
 (3) Pri izricanju uslovne osude sud moze uciniocu naloziti lecenje na slobodi, uzimajuci pri tom narocito u obzir spremnost ucinioca da se podvrgne takvom lecenju. Ako
 se ucinilac bez opravdanog razloga ne podvrgne lecenju na slobodi, ili lecenje samovoljno napusti, sud moze odrediti da se opozove uslovna osuda ili da se mera
 obaveznog lecenja alkoholicara ili narkomana prinudno izvrsi u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi.
 (4) Ako je ova mera izrecena uz uslovnu osudu, može trajati najduze dve godine.

 

PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI PREMA MALOLETNICIMA

Clan 44.

 Mere bezbednosti, osim zabrane vrsenja poziva, delatnosti ili duznosti, mogu se izreci i maloletnicima ako im je izrecena vaspitna mera ili maloletnicki zatvor. Mera
 bezbednosti obaveznog lecenja alkoholicara i narkomana ne moze se izreći uz disciplinske vaspitne mere.

 Izvori podataka i preporuceni linkovi:

 www.nida.nih.gov/Infofax; www.fonas.org.yu; www.blic.co.yu; www.subnovine.co.yu; www.nin.co.yu; www.doctor.co.yu; www.neuro-so.org.yu: www.medijaklub.cg.yu; www.krstarica.co.yu

 

 

Ovaj web sajt je napravljen iskjlucivo radi pruzanja informacija o drogama. Mi ne podrzavamo zloupotrebu droga vec se borimo protiv narkomanije znanjem. Materijal se moze sobodno koristiti u edukativne svrhe.

I© 2001 mirijevo.co.yu/narkomanija

Designed by  JW